Start

OVA, Ondersteuningsnetwerk Vlaamse Ardennen  is één van de vijf ondersteuningsnetwerken in Oost-Vlaanderen en is er voor de leerlingen met attestering type BaA, type 3 en type 9.

 

Het expertisenetwerk voor leerlingen met attestering type 2 en type 7 STOS werkt geïntegreerd in OVA.


We ondersteunen leerlingen, leerkrachten, schoolteams en ouders in het gewoon onderwijs vanuit onze expertise buitengewoon onderwijs.