Doel, visie

 

ONDERSTEUNINGSNETWERK

 VLAAMSE ARDENNEN

Doel, visie

De ondersteuners, medewerkers en partners van het OVA willen in hun werking deze waarden concreet maken.