Doel, visie

Doel, visie

De ondersteuners, medewerkers en partners van het OVA willen in hun werking deze waarden concreet maken.

OVA is een multidisciplinair team waarin kennis en expertise worden uitgewisseld, gedeeld, uitgebreid en versterkt. Wij hechten veel belang aan een positieve ingesteldheid en  betrokkenheid. Daarom werken we oplossingsgericht samen als gelijkwaardige partners.


Onze samenwerking is een co-creatie waarbij de ontplooiing van kind en school centraal staan. Op die manier willen wij verder meebouwen aan een inclusieve school.


We handelen vanuit wederkerig respect en vertrouwen. Wij stellen open communicatie en verbinding centraal en blijven geloven in de groeikansen van elke betrokken partij.


OVA ondersteunt scholen in het creëren van een haalbare, leer- en leefomgeving waar iedereen zich goed, begrepen en ondersteund voelt.


Ons streefdoel is zorgen voor gelukkige kinderen, leerkrachten, ouders en ondersteuners.

Kwaliteitsvolle leersteun

 

Met leersteun willen we de kloof verkleinen tussen de mogelijkheden van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften en de verwachtingen van de omgeving. Hierdoor dragen we bij aan het optimaal leren én participeren van alle leerlingen in de klas en aan een inclusieve cultuur.

 

Leersteun sluit aan bij de ondersteuningsbehoeften van leerling, leraar en schoolteam en zet hen in hun kracht door competenties te versterken. De focus ligt op de leervraag van de leraar en de school.

 

Het leersteuncentrum zet coachings-, inclusieve, onderwijskundige en doelgroepspecifieke expertise in. Het bouwt doelgericht verder op de aanwezige deskundigheid .

 

Leersteun is flexibel in duur, intensiteit en vorm.

 

We willen in vertrouwen samenwerken met de school, de ouders/leerling, pedagogische begeleiding en CLB   vanuit het continuüm van zorg.

 

Het leersteuncentrum wil een regionale partner zijn binnen een netwerk van onderwijs, welzijn en andere relevante partners.