Doel, visie

Doel, visie

De ondersteuners, medewerkers en partners van het OVA willen in hun werking deze waarden concreet maken.

OVA is een multidisciplinair team waarin kennis en expertise worden uitgewisseld, gedeeld, uitgebreid en versterkt. Wij hechten veel belang aan een positieve ingesteldheid en  betrokkenheid. Daarom werken we oplossingsgericht samen als gelijkwaardige partners.


Onze samenwerking is een co-creatie waarbij de ontplooiing van kind en school centraal staan. Op die manier willen wij verder meebouwen aan een inclusieve school.


We handelen vanuit wederkerig respect en vertrouwen. Wij stellen open communicatie en verbinding centraal en blijven geloven in de groeikansen van elke betrokken partij.


OVA ondersteunt scholen in het creƫren van een haalbare, leer- en leefomgeving waar iedereen zich goed, begrepen en ondersteund voelt.


Ons streefdoel is zorgen voor gelukkige kinderen, leerkrachten, ouders en ondersteuners.