Expertise, krachtlijnen

Expertise, krachtlijnen

  • Ondersteuning is mogelijk in fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm
  • Ondersteuning gebeurt leerling- én leerkrachtgericht, met maximale inzet op de klasvloer en vanuit een inclusieve visie.
  • Bij de ondersteuning van leerlingen en leraren(teams) zetten we in op co-creatie en wederkerigheid.
  • Buitengewoon en gewoon onderwijs, CLB & pedagogische begeleiding werken hierbij samen als gelijkwaardige partners.
  • We werken handelingsgericht samen en bouwen verder op wat werkt.
  • We kijken ontwikkelingsgericht en geloven in groei.
  • Door uitwisseling van praktische handvatten en specifieke knowhow willen we elkaar inspireren en motiveren.
  • Ondersteuning is voldoende flexilbel, vraaggestuurd, op maat, schoolnabij en laagdrempelig.

type 4 (motorisch): Enter4     type 6 (visueel): De Kadetype 7 (auditief): Informatie en aanmelden via: basistype7@sintlievenspoort.expert of secundairtype7@sintgregorius.be


Voor kinderen en jongeren met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag voor type 4 (motorische beperking), 6 (visuele beperking), 7 (auditieve beperking) hebben we een samenwerkingsverband met de expertisenetwerken van type 4, 6 en 7 (auditief).