vormingen

 

ONDERSTEUNINGSNETWERK

 VLAAMSE ARDENNEN

'Ambras in de klas-samen omgaan met storend gedrag op school'


door vormingscentrum Create 


- Wat en voor wie?
Leerkrachten en mensen uit onderwijs worden vanuit de huidige maatschappelijke context en onderwijstendensen vaak geconfronteerd met moeilijk gedrag in de klas en op school. 
Dit gedrag is lastig en leidt tot gevoelens van machteloosheid en stress.

Vanuit de eigen ervaring in het omgaan met moeilijk gedrag op school en de uitgebreide ervaring als vormingsmedewerkers, werkten we specifiek rond dit thema een training voor mensen uit onderwijs uit. 
We noemen deze training "Ambras in de klas".

De training bestaat uit drie modules van telkens één dag waarbij de inhouden op elkaar verder bouwen en richt zich voornamelijk op basismedewerkers (leerkrachten, zorgcoördinatoren, …). 
De training is doorspekt met handvaten en kaders die meteen inzetbaar zijn in de klas en op school. Deelnemers gaan dus met een uitgebreide toolbox terug naar hun klas.

Verdere informatie vinden jullie ook op de site www.vccreate.be